November 28, 2019 stagetimeorganizer

Avsluta en registrering i telefonen

Så här gör du för att avsluta och spara en pågående registrering:

När du är redo att avsluta din pågående registrering följer du dessa enkla steg.

– Klicka på “Avsluta registrering
– Du kan därefter specificera en Rubrik för denna registrering.
– Du kan även ange vilken Debitering som skall användas.
– Du kan ange ev. Restid som gjorts.
– Till sist kan du lägga till eller ändra din notering för registreringen.

Klicka på “Spara registrering

Nu kommer din registrering att laddas upp till webbportalen så den syns i administrationen.