November 29, 2019 stagetimeorganizer

Bra att veta

… om positionering (GPS) i mobiltelefoner generellt

För att bestämma din position använder vi oss av telefonens inbyggda funktioner för platshantering.

Telefoner kan uppskatta sin positionering på många olika sätt, t.ex genom GPS, mobilnätverket den är uppkopplad mot, trådlösa nätverk (WiFi) och i vissa fall även genom andra telefoner i dess närhet.

Saker att tänka på när det gäller GPS:

Telefonen måste kunna ta emot signalerna från satelliterna

Detta kan vara svårt inomhus eller på andra ställen där det finns saker som blockerar signalerna.

Antalet satelliter som behöver hittas

Telefonen måste ta emot signaler från fler satelliter än en. Helst fler än 3.

Tiden det tar att hitta satelliterna

Mellan 3 och 5 minuter kan du få vänta innan du får en godkänd signal.
Moderna telefoner använder sig av WiFi-nätverk och GSM-nätverk för att snabba upp denna process.
Tiden påverkas också av när du senast hade en godkänd signal.

Giltigheten av en mottagen position

Många telefoner tycker att de alltid har en godkänd position, det vill säga den position som senast togs emot.
Den kan vara 1 sekund gammal, från igår eller till och med från förra veckan.

Vill du läsa mer om GPS kan du göra det här

… om hur TimeOrganizer hanterar positionering vid tidsregistrering.

Appen använder sig enbart av positioneringar som inkommer genom GPS-signaler för hantering av låsta projekt. 

Kartan i TimeOrganizer kan däremot använda andra platstjänster (beroende på telefonmodell) för att visa sin position.
Detta kan resultera i att du ser dig själv på “rätt” ställe på kartan men att projektet inte syns i listan över valbara.

Varför?

För att kunna starta en registrering på ett projekt som är låst till en viss position kräver vi att telefonen levererar minst 2 godkända positioneringar inom radien för projektet innan vi tillåter start av detta projekt.
För att en positionering skall vara godkänd får den inte vara med en noggrannhet större än 15 meter (bra satellittäckning) och inte äldre än 2 minuter*.
*Normalt levereras 2 till 10 positioneringar under en 10 sekunders period vid bra täckning.

Är ett projekt inte bundet till en position räcker det med att den senaste godkända positioneringen var inom 500 meter för att få upp projektet under “närliggande projekt” i listan i appen.

 

… om datatrafik och synkning av data

TimeOrganizer är en molntjänst.

För att kunna skicka och ta emot information om företag, projekt och registreringar måste telefonen tillåta datatrafik samt ha tillgång till internet.

Om telefonen inte har tillgång till internet (befinner sig i t.ex. en källare) kommer den att lagra informationen om dina registreringar i sitt eget minne. Användaren kommer inte kunna se företag och projekt som inte hunnit synkas till telefonen. De registreringar som gjorts kommer inte heller att synas i webbadministrationen. Först när den får täckning igen kommer mobilen att skicka informationen vidare till databasen.

Automatisk synkning

Appen kommer med jämna mellanrum försöka koppla upp sig mot våra serverar för att genomföra en synkning.
Användaren kan tvinga appen att synka genom att klicka på “Synkronisera” under fliken “Mer”.