November 28, 2019 stagetimeorganizer

Ta ut en användarrapport

Du som användare kan enkelt ta ut rapporter över din arbetade tid, företag och projekt. Det finns många möjligheter att utforma rapporten på just det sätt som du vill ha den. Den går även bra att exportera och redigera i Excel.

Så här skapar du en enkel användarrapport:

 • Tryck på “Rapporter” i menyn
 • Välj vilken tidsperiod rapporten ska visa.
 • Bestäm vilket/vilka företag och projekt som ska vara med
 • Välj vilken anteckningstyp som ska visas
 • Känner du dig nöjd klickar du på “Skapa”, annars kan du även välja att anpassa och utforma rapporten ytterligare

 

Utforma rapporten

 • Klicka på “utforma rapporten” och bocka för vad du vill ska visas eller inte i rapporten.
  Du kan om du vill spara denna filtrering och använda den även i nästkommande rapporter.
  Avsluta med “Klar”
 • Välj hur rapporten ska grupperas, detta görs genom att dra önskad kolumn upp till vänster i rapporten
 • Välj vilken anteckningstyp som ska visas

 

Redigera och exportera till Excel

När du klickat på “Skapa” dyker din rapport upp. Genom att dra och/eller i de olika kolumnerna kan du byta plats och sortera din rapport ytterligare.
Du kan även välja att exportera rapporten till Excel.