November 29, 2019 stagetimeorganizer

Så här fungerar vår personalliggare

Hur ni sätter upp det som behövs för att utnyttja personalliggaren

Koppla Skatteverkets ID-nummer till en arbetsplats/projekt

Varje arbetsplats tilldelas från Skatteverket ett Identifkationsnummer. Börja med att fylla i detta i administrationen. Gå sedan in på det projekt (arbetsplats) som du vill koppla till personalliggaren och välj i drop down-listan det identifikationsnummer som är aktuellt för projektet.

Detta behöver endast göras en gång per arbetsplats och sköts utav administratören. Användarna rapporterar på precis som vanligt.

Så här fungerar själva tidrapporteringen


Underentreprenörer

TimeOrganizer har stöd för att lägga in underentreprenörer.
Skriv in bara in företagsnamn och organisationsnummer under ”Hantera underentreprenör

Underentreprenören kan sedan kopplas till en/flera användare genom att välja detta under användarens egenskaper. Användaren kommer då per automatik visas som en underentreprenör i er personalliggare.

Ta ut en personalliggare

Vid kontrollbesök ska personalliggaren vara tillgänglig för Skatteverket. Vad de vill att du gör är att exportera innehållet från personalliggaren till en XML-fil enligt bestämd mall.
Personalliggaren i TimeOrganizer kan tas ut i flera olika steg:

På webben

Välj det Identifikationsnummer som är aktuellt och skapa en s.k. nulägesrapport. Du får då en lista över alla användare som är incheckade på valt projekt/arbetsplats just nu.

Det finns även möjlighet att ta ut en rapport för en specifik period och/eller användare ifall Skatteverket skulle fråga efter detta.


I appen

Skriv in det identifikationsnummer Skatteverket vill kontrollera. Alla användare som just då är incheckade på detta projekt kommer att visas.

För att se fler detaljer klickar du på pilen intill användarens namn.

Per default kan endast administratörerna se personalliggaren men du kan även ge rättigheten till valfria användare (t.ex. arbetsplatsansvariga).