November 28, 2019 stagetimeorganizer

Efter och frånvarorapportering i telefonen

Ifall du missat att checka in kan du enkelt rapportera i efterhand via appen eller webben.
Du kan göra en efterrapportering i appen endast om din administratör har givit dig rättigheter till det. Kontakta din administratör och fråga.

Så här gör du en efterrapportering:

 • Starta appen och välj “Skapa ny Registrering”
 • Välj företag och projekt, observera att det är endast företag och projekt du har rätt att efterregistrera tid på som är valbara.
 • Fyll sedan i start- och sluttid (inkl. datum) för ditt utförda arbete.
 • Du kan sedan specificera rubrikdebitering samt ange restid och skriva en notering till registreringen.
 • Avsluta på “Spara registrering”.

Rapportera frånvaro i efterhand:

 • Starta appen och välj “Registrera Frånvaro”
 • Specificera sedan vilken frånvarotyp du vill registrera tid på.
 • Du kan välja mellan snabbvalen (förmiddag, eftermiddag eller heldag) eller välja att använda timer funktionen eller välja helt fritt.
 • Observera att du endast kan registrera en (1) vecka tillbaka i tiden samt fyra (4) veckor framåt..
 • Skriv en notering till registreringen. (frivilligt)
 • Avsluta med “Spara registrering”