November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hantera aktivitetskoder

En Aktivitetskod visar vilken typ av aktivitet den anställde utfört och fungerar som en slags rubrik till olika uppdrag inom ett och samma projekt/företag. Denna sätts efter att företag och projekt specificerats i rapporteringen.
Aktivitetskoderna “Arbete“, “Administration” och “övrigt” finns per default första gången du loggar in i TimeOrganizer.

Exempel:

Företaget AB (företag)
Måla tak (projekt)
Möte (aktivitetskod)

Så här lägger du till en Aktivitetskod:

  • Klicka på “Inställningar > Aktivitetskoder” i menyn
  • Klicka på “Lägg till ny aktivitetskod”
  • Fyll i namn på den aktivitetskod du vill lägga till och ge den en förkortning om önskat
  • Välj vilka arbetsgrupper aktivitetskoden ska vara giltig för
  • Avsluta med “Spara”

 

Så här redigerar du en redan befintlig Aktivitetskod:

  • Klicka på den aktivitetskod du vill ändra
  • Gör ändringarna (på samma sätt som ovan)
  • Avsluta med “Spara”

Tips:

Du kan sortera på aktivitetskod när du skapar dina rapporter.