November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hantera arbetsgrupper

Arbetsgrupper används för att skapa rättigheter till projekt för ett större antal medarbetare på en och samma gång. Du kan dela in dina anställda i olika grupper, t.ex. region eller arbetslag. Om du sedan binder en grupp till ett visst projekt kommer alla medlemmar i gruppen automatiskt få rättigheten att rapportera tid på just det projektet.
Som default finns en grupp inlagd i systemet: Anställda.

Så här lägger du till en ny arbetsgrupp:

 • Klicka på “Personal > Hantera arbetsgrupper” i menyn
 • Klicka på “Lägg till ny grupp”
 • Fyll i gruppnamn och en kommentar om så önskas
 • Klicka på “Spara”

Så här lägger du till en användare i en arbetsgrupp:

 • Klicka på “Personal > Hantera användare” i menyn
 • Klicka på den användare du vill lägga till i en grupp
 • Under rubriken “Rättigheter” väljer du sedan vilken grupptillhörighet han/hon ska ha.
 • Klicka på “Spara”

OBS!

Varje användare kan bara vara medlem i en grupp, alltså ha en enda grupptillhörighet. Däremot kan han/hon läggas till på ett obegränsat antal projekt som “enstaka användare” och på så sätt få full rättighet att rapportera tid på projektet. Så här tilldelar du en användare/arbetsgrupp medlemskap i ett projekt


Så här redigerar du till en redan befintlig arbetsgrupp:

 • Klicka på den grupp du vill ändra
 • Gör ändringarna (på samma sätt som ovan)
 • Avsluta med “Spara”