November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hantera arbetsroller

Arbetsroller finns till för att specificera individuella priser för olika medlemmar i ett och samma projekt. Du vill kanske t.ex. att administratörerna ska ha ett högre timpris än övriga anställda, trots att de jobbar för samma projekt och företag? Detta gör du genom att tilldela de anställda olika arbetsroller med olika standardpris.

Så här lägger du till en Arbetsroll:

  • Välj “inställningar > Arbetsroller” i menyn
  • Klicka på “Lägg till ny Arbetsroll”
  • Fyll i namnet på den arbetsroll du vill lägga till. Du kan även sätta ett standardpris.*
  • Bocka för om rollen ska vara aktiv, alltså valbar att tilldela användarna.
  • Avsluta med “Spara”

*Standardpriset kommer att användas på alla projekt och medlemmar som ingår i arbetsrollen.
Du kan även sätta fast pris/timpris, på projektnivå. Dessa skriver då över arbetsrollens timpris, dock endast på det projektet och inga andra.

Så här redigerar du en redan befintlig Arbetsroll:

  • Klicka på den arbetsroll du vill ändra
  • Gör ändringarna (på samma sätt som ovan)
  • Avsluta med “Spara”