November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hantera debiteringskoder

Debiteringskod är ett sätt att hantera olika nivåer av faktureringsgrad. Dessa är i % av det pris en användare ska debitera per timme på ett projekt.

Så här gör du för att lägga upp en ny Debiteringskod:

  • Klicka på “Inställningar > Debiteringskoder” i menyn
  • Klicka på “Lägg till ny debiteringskod”
  • Fyll i ett namn och grad på debiteringskoden
    (T.ex. Garantiarbete 50 %)
  • Välj vilka grupper debiteringen ska vara valbar för
  • Avsluta med “Spara”