November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hantera företag

För att kunna registrera tid i Timeorganizer så krävs det att du har lagt upp olika projekt, dessa är strukturerade under olika företag (kunder). Anledningen till detta är att du lättare ska hitta projekt samt att på ett enklare sätt kunna ta ut rapporter och faktureringsunderlag.

Ditt eget företag är inlagt i systemet från start. Därefter måste du lägga upp de företag (kunder) du/ni kommer att rapportera tid på.

Du lägger alltid upp ett företag före projekt. Varje företag kan sedan ha ett obegränsat antal projekt under sig.

Så här lägger du upp ett nytt företag:

Du kan lägga in en mängd information om företagen i systemet om du vill, men allt är inte obligatoriskt.

  • Klicka på “Hantera företag” i snabbmenyn eller “Företag > Hantera företag” i menyn
  • Klicka på “Lägg till nytt företag”
  • Fyll på med önskad information (Namn, aktivitetskod och debiteringskod är obligatoriskt)
  • Avsluta med “Spara”

Så här redigerar du ett redan befintligt företag

Klicka på företaget i fråga och sedan på ”redigera företag”