November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hantera frånvaro

Frånvaro är en egen typ av projekt som du hanterar separat från andra. Lägg till de frånvarotyper du vill ha, så att användarna kan rapportera semester, sjukdom, VAB, etc.
Vill du inte att dina anställda ska kunna rapportera frånvaro i systemet kan du bortse från detta.

Inga frånvarotyper finns inlagda i systemet från början, men du kan självklart enkelt lägga till de som behövs för just ditt företag.

Så här gör du för att lägga upp nya frånvarotyper:

 • Klicka på “Inställningar > Frånvaro” i menyn
 • Klicka på “Lägg till ny frånvarotyp”
 • Fyll i ett namn och välj vilken typ av frånvaro det ska vara
 • Bocka för om frånvarotypen ska vara aktiv, alltså valbar för användarna.
 • Avsluta med “Spara”

Så här gör du för att redigera frånvarotyper:

 • Klicka på den frånvarotyp du vill ändra.
 • Gör ändringarna och avsluta med “spara”

 

Dölj frånvarotyper du inte vill att användare ska kunna rapportera på:

 • Klicka på den frånvarotyp du vill dölja.
 • Bocka ur “frånvarotypen är aktiv” och avsluta med “spara”

 

Få mail när någon rapporterar frånvaro:

 • Klicka på “Inställningar > Frånvaro” i menyn
 • Längst ner på sidan finner du en ruta för “Frånvarorapportering”
 • Fyll i en eller flera mailadresser dit ett meddelande ska skickas om någon på företaget rapporterar frånvaro
 • Om du skriver in fler än en adress ska dessa separeras med semikolon ;
 • Avsluta med “Spara”