November 28, 2019 stagetimeorganizer

QR-kod

För att användarna ska kunna registrera tid med hjälp av QR-kod behöver du generera koderna från administrationen på webben.

– Gå in på “Hantera företag” och välj sedan det företag där projektet som ska ha en QR-kod ligger under.
– Välj rätt projekt och klicka på QR-kod uppe i högra hörnet.
– Du kan nu välja hur stor koden ska vara och sedan skriva ut den.

Observera att varje projekt har en unik kod, när användarna skannar koden väljs företag och projekt per automatik.