November 28, 2019 stagetimeorganizer

Registrera tid i telefonen

Ladda ner appen

Sök efter “TimeOrganizer tidrapportering” i App Store respektive Google Play, eller använd snabblänkarna här nedan:
> TimeOrganizer på Google Play (Android)
> TimeOrganizer på App Store (iPhone)

Starta en registrering

Första gången du startar TimeOrganizer behöver du inloggningsuppgifterna som du fått skickat till dig via mail.
Har du inte fått dessa, kontakta din administratör.

– Klicka på “Starta ny Tidtagning” eller “Skapa ny registrering”
– Välj det Företag och Projekt som du vill rapportera tid på. Information om senaste registrering syns samt information hur detta projekt är uppsatt.
– Klicka på “Tidtagning” för att skapa en timer baserad registrering eller “Registrering” för att skapa en manuell registrering.
– Väljer du “Tidtagning” så kontrolleras GPS-position och tidtagningen startar.
– Väljer du “Registrering” får du välja start och sluttid samt möjligheten att specificera din registrering. Välj “Spara registrering” när du är klar.

Du kan även starta din tid genom att skanna en QR-kod om din administratör satt upp en sådan på arbetsplatsen.

– Starta appen och tryck på “Skanna QR-kod””
– Skanna koden, företag och projekt väljs per automatik och timern börja räkna din tid.

Om du har svårt med begreppen i TimeOrganizer kan du få en snabb förklaring under Begrepp