November 28, 2019 stagetimeorganizer

Sortera och gruppera rapporter

Användarrapporten och företagsrapporten går att sortera och gruppera efter ditt önskemål.
Du gör detta genom att först välja ut vilka kolumner du vill ha med i rapporten under “utforma rapport”, tryck sedan på “skapa”.

Nu kan du dra önskad/önskade kolumner upp till vänster i rapporten för att på så sätt sortera och gruppera rapporten helt efter ditt behov.