November 28, 2019 stagetimeorganizer

Vilken typ av administration finns tillgänglig på surfplattan?

För att komma till administrationen trycker du på ”meny” uppe till vänster på skärmen och sedan logga in med användarnamn och lösenord. Inloggningen är en säkerhet då användarna inte ska kunna komma åt att göra ändringar i systemet.

Följande adminstrativa möjligheter finns:

Företag och projektval: Här väljer du vilket företag som användarna ska rapportera tid på, projekt kan du som administratör förbestämma eller så får användarna själv väja det när de startar sin registrering.

Lägg till ny användare: Här kan du snabbt och enkelt lägga upp en ny användare samt koppla denna till en underentreprenör vid behov.

Befintliga användare: Här kan du göra ändringar för dina befintliga användare t.ex. byta PIN-kod, sätta inställningar för kommentar m.m.

Administrativ PIN-kod: Istället för att logga in med användarnamn och lösenord till administrationen kan du sätta en PIN-kod.

Använd Personalliggarfunktionallitet: Här bestämmer du om det ska finnas möjlighet att se en personalliggare i surfplattan. Vem som ska ha rättigheter för att visa upp personalliggare sätts per användare i administrationen på webben.

Övrigt: Här visas vilken appversion du har installerat på din surfplatta.