November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hur ni sätter upp det som behövs för att utnyttja personalliggaren

Koppla Skatteverkets ID-nummer till en arbetsplats/projekt

Varje arbetsplats tilldelas från Skatteverket ett Identifkationsnummer. Börja med att fylla i detta under Inställningar -> Arbetsplatser.
(Observera att du som företag kan ha flera arbetsplatser och måste då lägga in samtliga arbetsplatser med tillhörande unika ID-nummer.)

Gå sedan in på det företag (Företag -> Hantera företag i menyn) som det aktuella projektet / arbetsplatsen ligger under. Klicka på projektet i fråga och sedan på egenskaper.  Under rubriken Integrationsinformation finns en drop down-lista där du väljer det identifikationsnummer som är aktuellt för projektet. Glöm inte att spara.

Läs mer:
Ta ut en personalliggare / vid kontroll från Skatteverket >>


Välj vem som ska kunna se personalliggaren

Per default kan endast administratörerna se personalliggaren. För att ge en enskild medarbetare rättigheten, gå in under hantera användare och klicka på användaren i fråga. I kolumnen “Rättigheter” bockar du i “tillåt att se personalliggare”

Underentreprenörer

Gå in under ”Företag” i menyn och välj ”Hantera underentreprenör”.
Skriv in Företagsnamn och organisationsnummer och tryck på “spara”.

Underentreprenören kan sedan kopplas till en användare genom att välja detta under användarens egenskaper (Under rubriken “persondata”).

Funktionen är aktuell för de företag som använder sig av personalliggare.