November 28, 2019 stagetimeorganizer

Ta ut en personalliggare

  Vid kontrollbesök ska personalliggaren vara tillgänglig för Skatteverket. Vad de vill att du gör är att exportera innehållet från personalliggaren till en XML-fil enligt bestämd mall.
Personalliggaren i TimeOrganizer kan tas ut i flera olika steg:

På webben

I administrationen går du till Rapportering > Rapporter > Specialrapporter > Personalliggare i menyn. Där väljer du vilken typ av rapport du vill ha

Nulägesrapport:
Välj det Identifikationsnummer som är aktuellt för rapporten som ska tas fram och tryck sedan på skapa. Du får då en rapport på alla användare som är incheckade på valt projekt/arbetsplats just nu.

Rapport för en specifik period:
Välj i kalendrarna för vilken period rapporten ska gälla. Avsluta med att trycka på skapa.

Rapport för enskild användare:
I drop down-listan kan du välja att endast visa en specifik användare. Välj i sedan kalendrarna för vilken period rapporten ska gälla.


I appen

Under “mer” i appen hittar du personalliggaren.
Välj det identifikationsnummer Skatteverket vill kontrollera.
Alla användare som just då är incheckade på detta projekt kommer att visas.

För att se fler detaljer klickar du på pilen intill användarens namn.

Per default kan endast administratörerna se personalliggaren.