November 28, 2019 stagetimeorganizer

Hantera användare

 En användare är en person som genom att logga in kan registrera tid i TimeOrganizer. Alla användarna är unika och har ett eget användarkonto. En användare i TimeOrganizer är antingen registrator eller en administratör. Med administrativa rättigheter kan användaren fullt ut underhålla och administrera systemet medan en registrator endast kan registrera tid.

Så här gör du för att lägga till en Användare:

För att lägga till en ny användare så kan man antingen Klicka på snabbknappen “Hantera personal” eller “Personal > Hantera användare” uppe i menyn.
Klicka på “Lägg till ny användare”

Användaregenskaper:
 • För varje användare finns ett antal valbara fält där några är obligatoriska som t.ex. användarens mailadress, vilken används som användarnamn vid inloggning.
 • Lösenordet är Case Sensitive och kan endast ändras av användaren själv eller utav administratören.
 • Det är också viktigt att ange vilka dagar och tider som användaren arbetar då detta bl.a. används för att skicka påminnelser vid in- och utcheckning.
Kontaktuppgifter

Dessa är frivilliga och används internt. Det är endast administratörerna som kan se dessa.

Rättigheter
 • Grupptillhörighet: Vilken arbetsgrupp ska användaren tillhöra? (Läs mer om arbetsgrupper här)
 • Ska användaren vara en administratör, alltså ha rättigheter att administrera allt i TimeOrganizer?
 • Användningsområde: Ska användaren kunna registrera tid via webben eller endast via appen?
 • Ska användaren ha rättigheten att se personalliggare? (Rättigheten gäller automatiskt för alla administratörer) Läs mer om personalliggaren här >>
 • GPS-inställningar: Bocka för ifall användaren ska vara undantagen kravet på GPS-position vid incheckning.
 • I vilken nivå ska rättigheten till efterrapportering styras?
 • Persondata: Personnummer behöver man endast ange om man vill använda systemet som en elektronisk personalliggare.
 • Externt ID fyller man i om rapporterna ska läggas in i ett externt löneprogram, eller liknande
 • Arbetar användaren för en underentreprenör? Ange då vilken i drop down-listan. (Så här lägger du upp underentreprenörer)

Observera

För att aktivera och skicka inloggningsuppgifterna till användaren behöver man bocka för valen ”Användaren är aktiv” och ”e-post notifiering”.
När detta är gjort skickas uppgifterna till användarens mailadress och användaren kan börja registrera tid mot de projekt han/hon har rättigheter till.


Så här redigerar du en redan befintlig Användare:

 • Klicka på den användare du vill ändra
 • Gör ändringarna (på samma sätt som ovan)
 • Avsluta med “Spara”